Reklama
Ankieta
Skąd wiesz o naszym Biurze?
 
Home Cennik

Cennik

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

(za 1 stronę tłumaczenia)

Rodzaj czynności
Na język polski
Na język angielski
 Sporządzenie poświadczonego tłumaczenia; 
23 zł
30 zł
 Sporządzenie kolejnego egzemplarza tłumaczenia; 
6 zł
8 zł
 Sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia
 15 zł
20 zł

 Sporządzenie poświadczonego tłumaczenia tekstów:

  1. zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
  2. sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,
  3. trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym;
32 zł40 zł

 Stawki za tłumaczenie ustne z języka polskiego za każdą rozpoczętą godzinę pracy (czas dojazdu i powrotu w przypadku tłumaczeń wyjazdowych traktowany jest jako czas pracy)

 Uwaga: stawki za tłumaczenia ustne podlegają negocjacji.

100 zł
100 zł
W przypadku realizacji zlecenia - na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia, cena tłumaczenia wzrasta o 50%.
UWAGA: Wszystkie ceny podane powyżej są cenami BRUTTO.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzeń za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131 z 2005 r.), przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę tłumaczenia uważa się 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.